Psychologické individuální a rodinné poradenství

 

Jsem připraven Vám nejen naslouchat, ale především být Vaším trpělivým a respektujícím průvodcem na cestě – od objevování toho, co považujete za smysluplné a žádoucí, k uskutečnění konkrétních změn se snahou dostat se k jejich hlubším souvislostem, lépe je pochopit, přijmout a někdy i nalézt vhodná vysvětlení nebo řešení.

Jaká témata lze řešit:

  • Vše co podporuje Váš rozvoj, tvořivost, Vaši schopnost žít život, ve kterém se cítíte šťastní a spokojení.

  • osobní, partnerské, rodinné a pracovní otázky či nesnáze

  • krize a náročné životní situace (rozvod, úmrtí blízkého člověka, ztráta nebo změna zaměstnání, krize smyslu života, domácí násilí apod.)

  • pocity prázdnoty, sníženého sebevědomí, vnitřní nepohody, pocitu neuspokojivého života apod.

  • úzkostné a neurotické stavy, problémy sama se sebou, závislosti apod.

  • potřeba sebepoznání a rozvoje osobnosti aj.

© 2013 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode