PORADENSTVÍ

 

 

    Psychologické individuální a rodinné poradenství

 

Jsem připraven Vám nejen naslouchat, ale především být Vaším trpělivým a respektujícím průvodcem na cestě – od objevování toho, co považujete za smysluplné a žádoucí, k uskutečnění konkrétních změn se snahou dostat se k jejich hlubším souvislostem, lépe je pochopit, přijmout a někdy i nalézt vhodná vysvětlení nebo řešení.

Jaká témata lze řešit:

 • Vše co podporuje Váš rozvoj, tvořivost, Vaši schopnost žít život, ve kterém se cítíte šťastní a spokojení.

 • osobní, partnerské, rodinné a pracovní otázky či nesnáze

 • krize a náročné životní situace (rozvod, úmrtí blízkého člověka, ztráta nebo změna zaměstnání, krize smyslu života, domácí násilí apod.)

 • pocity prázdnoty, sníženého sebevědomí, vnitřní nepohody, pocitu neuspokojivého života apod.

 • úzkostné a neurotické stavy, problémy sama se sebou, závislosti apod.

 • potřeba sebepoznání a rozvoje osobnosti aj.

 

    Hypnóza

 

Hypnóza využívá schopnosti člověka ponořit se do změněného stavu vědomí a v něm řešit omezení a potíže, která mu ztrpčují život, cestou využití vnitřních zdrojů nezbytných pro žádoucí změny.

Hypnóza nám pomůže dosáhnout harmonii mezi vědomou a nevědomou myslí.

„Nevědomí nikdy neslyší, o čem se vědomí rozhoduje a vědomí nemůže kontrolovat nevědomí.“ (Milton H. Erickson)

Lze pracovat s mnoha problémy a tématy – nejdůležitější je Vaše odhodlání se stávající situací něco dělat.

 • neurózy

 • fobie

 • úzkost

 • strachy a obavy

 • stres

 • nespavost

 • bolesti hlavy

 • migréna

 • snižování hmotnosti

 • odnaučování kouření

 • noční pomočování

 • kousání nehtů

 • potíže s učením a pamětí

 • řešení chronické bolesti

 • tréma, podceňování se, snížené sebevědomí

 • a mnoho dalších.

 

    Šikana (mobbing, bossing)

 

Šikana na pracovišti (angl. mobbing, bullying, emotional abuse apod.) se často přirovnává ke zhoubným nemocem či epidemiím, častá jsou slovní spojení jako "tiché peklo", "sociální deviace", "psychologický terorismus" apod. Sami oběti často mobbing přirovnávají k bitvě, mučení, zlým snům či nočním můrám... Nicméně ne každý si uvědomuje, o jak velký problém se jedná. Zřejmě proto, že žijeme v zajetí mýtů, např. mobbing není nijak rozsáhlý problém, není třeba mu věnovat pozornost; u nás se to stát nemůže; oběti si za to mohou sami; mě se to netýká... Mobbing ale není žádná nevinná hra. Jeho oběti velmi často končí v pracovní neschopnosti. Navíc se nemalá část z nich již nikdy nedokáže vrátit na trh práce.

 

    Doprovázení při truchlení

 

 Motto „Kde se daří kultu krásy, mládí, zdraví a úspěšnosti, se netruchlí snadno.“ (Naděžda Špatenková)

- poradenství pro pozůstalé

- doprovázení při ztrátě blízkého člověka

- psycho-sociální poradenství

- opora ve smutku a pomoc truchlícímu

- pomoc při smíření se s existencí smrti

 

Doprovod při výstupu na horu hoře, aby jste ve svém zármutku nezůstali osamoceni anebo pomoc s návratem z hluboké, studené a mokré rokle po kluzkých stěnách zpět na místo, ze kterého lze opět zahlédnout slunce.

 

    psychoDiagnostika dětí a dospělých

 

        Výkonové testy

 

Testy schopností, zaměřené na výkon (testy inteligence)

 

        Osobnostní testy

 

Charakteristika, funkce a schopnosti (jednání, chování a emoce)

 

Kontakt

Mgr. Hammerlindl Petr

hammerlindl@seznam.cz

Jankovice 41

535 01 Jankovice

IČO 00908142

Přříslušný úřad dle Živnostenského zákona Městský úřad Přelouč

+420 602 341 806

Vyhledávání

Doporučuji stránky

www.masazepropohodu.cz

© 2013 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode